CS583 = Системи за управление на съдържанието

drupal vs wordpress

"В последните години разработката на уеб сайтове с помоща на CMS (Content Management Systems, или система за управление на съдържанието) става все по-масово. Системи като WordPress, Joomla, Drupal и др. са все по популярни сред разработчиците, защото спестяват време, дават добавена стойност и позволяват програмистите да се концентират върху решаването на специфичните изисквания в техния проект, като оставят рутинните задачи на избраният от тях CMS." Източник: Списание .NET

За дисциплината

Дисциплина от магистърската програма по специалноста "Софтуерно инженерство" на Бургаски Свободен Университет, Център по информатика и технически науки. Студентите се запознават с две от най-разпространените системи за управление на съдържанието Wordpress и Drupal. Обучаемите получават своята оценка на базата на разработената от тях студентска научна разработка, която трябва да съдържа описание на техни собствени тематични сайтове създадени на двете платформи.

Интернет ресурси

Учебна година

2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2017-2018

Преподавател: доц. д-р Димитър Минчев, © 2012 - 2017
Хостинг и домейн услугата се предоставя безплатно за обучаемите от фирма: zonabg.net