CS538 - Системи за управление на съдържанието

Учебна година 2012-2013

фак.но. име на участника wordpress drupal
12344006 Красиян Любенов Андреев link .png .zip mysql
12344007 Александър Николаев Николаев link .png .zip mysql
12344008 Милена Наскова Георгиева link .png .zip mysql
12344009 Николай Иванов Чанев link .png .zip mysql
12344010 Румен Тодоров Тодоров link .png .zip mysql
12344011 Румен Дянков Дянков link .png .zip mysql
12344012 Ивелин Кирилов Иванов link .png .zip mysql
12344013 Ангел Томов Желязков link .png .zip mysql
12344014 Смаил Мустафа Мустафа link .png .zip mysql
12344015 Ясен Христов Ончев link .png .zip mysql
12344016 Иван Петров Кабаков link .png .zip mysql
12344017 Марио Трифонов Николов link .png .zip mysql
12344018 Марияна Красимирова Атанасова link .png .zip mysql
12344019 Димитър Атанасов Милев link .png .zip mysql
12344020 Пламен Янков Иванов link .png .zip mysql
12344021 Димитър Тенев Тодоров link .png .zip mysql
12344022 Димитър Георгиев Найденов link .png .zip mysql
12344023 Димитър Стефанов Ружев link .png .zip mysql
12344024 Тодор Райчев Иванов link .png .zip mysql
12344025 Ивайло Бинков Димитров link .png .zip mysql
12344026 Анатоли Людмиров Гочков link .png .zip mysql
12344028 Елена Антонова Кирова link .png .zip mysql
12344029 Антоанета Иванова Маринова link .png .zip mysql
12344030 Зоя Воден Томалянова link .png .zip mysql
12344032 Румен Юлиянов Георгиев link .png .zip mysql
12344033 Христо Иванов Илиев link .png .zip mysql

<< назад към предходната страница