CS583 - Системи за управление на съдържанието

Учебна година 2014-2015

фак.но. име на участника wordpress drupal
14344051 Стоян Иванов Узунов wordpress .png .zip .sql
14344052 Николай Иванов Начев - -
14344053 Анна Христова Мирова wordpress .png .zip .sql
14344054 Мирослав Димитров Миров wordpress .png .zip .sql
14344055 Венцислав Ангелов Станчев wordpress .png .zip .sql
14344056 Венцислав Кирилов Нечев wordpress .png .zip .sql
14346003 Живко Венциславов Вълчанов - -
14346012 Тодорка Стайкова Аладжова wordpress .png .zip .sql

<< назад към предходната страница