CS583 - Системи за управление на съдържанието

Учебна година 2015-2016

фак.но. име на участника wordpress drupal
15344001 Иван Енчев Георгиев wordpress .png .zip .sql
15344002 Живомир Петев Йовков wordpress .png .zip .sql
15344003 Пламен Валентинов Костов - - - -
15344004 Станислав Георгиев Епихов wordpress .png .zip .sql
15344005 Мира Енчева Георгиева wordpress .png .zip .sql
15344031 Кирил Иванов Щерев wordpress .png .zip .sql
15344035 Емил Благов Кметски wordpress .png .zip .sql
15346004 Надежда Драгостинова Стойкова wordpress .png .zip .sql
15346005 Надя Миткова Кучумбова wordpress .png .zip .sql

<< назад към предходната страница