CS583 - Системи за управление на съдържанието

Учебна година 2017-2018

фак.но. име на участника wordpress drupal
17344009 Камен Томов - .png .zip .sql
17344010 Ивайло Иванов wordpress .png .zip .sql
17344011 Никола Нецов wordpress .png .zip .sql
17344012 Ивелина Динева wordpress .png .zip .sql
17344013 Георги Йоргов wordpress .png .zip .sql
17344014 Евгени Иванов wordpress .png .zip .sql
17346006 Румяна Димова wordpress .png .zip .sql
17346007 Йордан Къдринов wordpress .png .zip .sql
16326002 Станислав Богданов wordpress .png .zip .sql
16326004 Илия Вълчев wordpress .png .zip .sql

<< назад към предходната страница